Úvod

kandidát na starostu Ružinova

Ján Buocik, 41 rokov

Väčšina z Vás si želá zmenu starostu Ružinova.


Presne 80,4% Ružinovčanov* si v prieskume 
agentúry FOCUS želá zmenu starostu Ružinova. Z prieskumu ďalej vyplýva, že o post starostu zvedieme súboj spolu s Martinom Chrenom. Urobím všetko preto, aby v Ružinove zvíťazil kandidát širokej pravicovej koalície a nie vazal developerov a hazardnej lobby, ktorý vo všetkých dôležitých hlasovaniach pre Ružinov hlasoval spolu so smerákmi proti záujmom obyvateľov našej mestskej časti.

*Zdroj: prieskum agentúry FOCUS, 11.10.-17.10., vzorka 500 Ružinovčanov

Podporujú ma

Kandidáti na poslancov

za Nivy

Michal Gašaj, Ing.
36 rokov, projektový
manažér

Filip Mrocek, Bc.
23 rokov, ochranár
a fotograf prírody

Ľuba Nagyová, Ing.
45 rokov, riaditeľka
pobočky banky

za Starý Ružinov

Martin Klementis, Ing.
54 rokov, správca
pohľadávok

za Ružovú dolinu

Jakub Nedoba, Mgr.
30 rokov, publicista

Michal Vicáň, Mgr.
34 rokov, projektový
manažér

za Trávniky

Miloš Danihel
56 rokov, riaditeľ
spoločnosti

Slavomír Kovár
38 rokov, manažér

Petra Kurhajcová, Ing.
38 rokov, ekonómka

za Pošeň

Peter Frasch, Ing.
43 rokov, systémový
inžinier – informatik

Peter Šmotlák, Ing.
59 rokov, SZČO –
stavebný technik

za Štrkovec

Kamil Bodnár, Mgr.
38 rokov, IT analytik

Janka Šípošová,
PhDr., CSc., 69 rokov,
psychologička, expertka

Viliam Šlahor, Ing.
54 rokov, SZČO

za Prievoz

Rudolf Hauzer,
Mgr., MBA, 52 rokov,
riaditeľ spoločnosti

Pavel Vrábik, Ing.
39 rokov, projektový
manažér

za Ostredky

Miloslav Hrádek,
JUDr., Mgr., 44 rokov,
kontrolór

Jozef Šumichrast,
Ing., PhD., 37 rokov,
riaditeľ, VŠ pedagóg

za Trnávku

Marek Machata,
Mgr. et Mgr., 35 rokov,
projektový manažér

Vladimír Sloboda,
Ing., 39 rokov,
manažér kvality

Podpora poslancov

Prostriedky vynaložené na kampaň

Copyright 2018 Ján Buocik. All rights reserved.