Kamil Bodnár za Štrkovec

za Štrkovec

Kamil Bodnár, Mgr.

38 rokov, IT analytik

“Kamil Bodnár (38) býva pri Štrkovci v bratislavskom Ružinove. Pracuje v informačno-technologickej spoločnosti ako dátový analytik. Popritom sa venuje analýze štátnych verejných obstarávaní, súťaží, zmlúv, faktúr a vzájomných politických prepojení, čo mnohokrát pri svojej investigatívnej práci využila aj podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tejto téme sa aktuálne venuje aj vo svojej rigoróznej práci s názvom Problematika verejného obstarávania na Slovensku. Okrem toho sú jeho prioritou aj sociálne a ekologické témy.”