Marek Machata za Trnávku

za Trnávku

Marek Machata,
Mgr. et Mgr.,

35 rokov,
projektový manažér

Marek Machata (35 r.) Narodil som sa s deskou mozgovou obrnou, ťažkým zdravotným postihnutím oboch rúk a nôh. Od detstva žijem na Trnávke. Vyštudoval som právo, psychológiu a masmédiá. Šestnásť rokov pôsobím v občianskych združeniach, ktoré pomáhajú zdravotne a sociálne znevýhodneným. Napríklad stavbou vzdelávacieho a rehabilitačného centra IMOBILIO v Bratislave, ktoré onedlho otvoríme. Takisto pôsobím v rôznych radách, kde zastupujem záujmy ľudí s postihnutím. Šesť rokov pracujem ako psychológ a motivátor, špecializujem sa na rodinné a párové poradenstvo. Aj pri svojom pôsobení v komunálnej politike sa chcem zamerať predovšetkým na rodiny s deťmi, seniorov a ľudí, ktorí sú zdravotne a sociálne znevýhodnení. Budem sa usilovať o dostatok miest v škôlkach, kvalitné vzdelávanie na základných školách a výstavbu nájomných bytov. Rovnako dôležité sú sociálne a opatrovateľské služby dostupné pre všetkých, keďže na území Ružinova žije takmer 20.000 seniorov. Bezbariérovosť by dnes takisto mala byť samozrejmosťou. Viac nájdete na www.machata.sk