Martin Klementis za Starý Ružinov

za Starý Ružinov

Martin Klementis, Ing.

54 rokov, Správca pohľadávok

Som rodený Staroružinovčan. V tejto časti Ružinova stále žijem a chcem sa aktívne podieľať na zmysluplných a racionálnych riešeniach, prispievajúcich k rozvoju nášho obvodu a Ružinova.
PRIORITY:
V miestnom zastupiteľstve budeme presadzovať:
-jasné pravidlá pre rezidenčnú parkovaciu politiku,
-okamžité schválenie územných plánov zón,
-opatrenia brániace záplavám v uliciach a v pivničných priestoroch,
-odbornú a trvalú starostlivosť o zeleň,
-odstraňovanie bariér v pohybe chodcov,
-vybudovanie a revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Ondavská a Bajzova a vnútrobloku ohraničeného ulicami Jelačičova a Kupeckého na oddychové zóny,
-vybudovanie chodníka so psím parkom na Metodovej ulici od Levickej ulice.