Michal Gašaj za Nivy

za Nivy

Michal Gašaj, Ing.

36 rokov, projektový manažér

Michal Gašaj, športovec telomi dušou:
Ružinov je najkrajšia mestská časť a zaleží mi na tom, aby ňou aj ostala. Dušou som športovec a venoval som sa futbalu ale aj bojovým umeniam na amatérskej úrovni. Dôverne poznám niektorých predstaviteľov športových klubov a s nimi riešim otázky o financovaní a finančnej podpore organizovaného a neorganizovaného športu v našej mestskej časti. Do zastupiteľstva by som chce priniesť návrh o vzniku dotačnej schémy na podporu športu a športovej infraštruktúry v Ružinove. A ti je to, že Chcem urobiť viac pre šport v Ružinove.