Miloslav Hrádek za Ostredky

za Ostredky

Miloslav Hrádek,
JUDr., Mgr.,

44 rokov,
kontrolór

Som rodený Bratislavčan a mám svoje rodné mesto rád. Tu som sa narodil, žijem a s manželkou vychovávam svoje dve deti. Vyštudoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského, Vysokú školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha a postgraduálne štúdium LL.M. na Nottingham Trent University. V súčasnosti pôsobím ako miestny kontrolór v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, kde je mojou úlohou kontrolovať hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom a financiami mestskej časti. Okrem toho sa venujem poradenstvu v oblasti pohrebného práva a som spoluvlastníkom Pohrebnej služby.  Ako poslanec mestskej časti Ružinov by som sa chcel venovať v prvom rade kontrole hospodárenia s financiami a nakladania s majetkom Ružinova. K tomu ešte ponúkam svoje praktické znalosti a skúsenosti pri údržbe verejnej zelene. Nech je pre nás verejná zeleň potešením a nie hrozbou pre nezvládnutie jej údržby.
Váš kandidát na poslanca Miloslav Hrádek