Peter Šmotlák za Pošeň

za Pošeň

Peter Šmotlák, Ing.

59 rokov, SZČO –
stavebný technik