Petra Kurhajcová za Trávniky

za Trávniky

Petra Kurhajcová, Ing.

38 rokov, ekonómka

Bratislava je mojim domovom už vyše 17 rokov. S rodinou žijem na Pošni a preto mi záleží na tom, v akom prostredí žijeme. Okrem komunálnych tém ako napríklad viac smetných košov a ich systematické vyprázdňovanie a údržba, dobudovanie a rekonštrukcia chodníkov, zateplenie fasád základných a materských škôl, či nájdenie optimálneho riešenia pre parkovanie v Ružinove sa chcem venovať aj jednej menej tradičnej téme.
Vybudovať z Ružinova mesto 21.storočia. Dlhé roky pracujem v oblasti počítačových sietí, preto mám ambíciu dať výrazu Smart City reálny obsah. Prvým krokom je vybudovanie infraštruktúry v rámci rekonštrukcie siete pouličného osvetlenia. Až následne bude možné vybudovať inteligentné riadenie dopravy, na cestách sa objavia autobusy, trolejbusy a električky bez vodičov, na sídliskách sa budú inštalovať nabíjačky pre elektromobily, kosiť trávniky a čistiť ulice budú robotické vozidlá, atď. Je to príležitosť pre naše mesto a ľudí v ňom žijúcich. Na tomto cieli musíme začať pracovať už dnes.