Slavomír Kovár za Trávniky

za Trávniky

Slavomír Kovár

38 rokov, manažér

Ružinovčanom sa považujem už od navštevovania strednej priemyselnej školy, ktorá je Ružinove a kedy som si Ružinov obľúbil. Po základnej vojenskej službe som sa v Ružinove zaľúbil, po čase sa aj oženil a zostal som v ňom žiť až doteraz. V Ružinove pracujem, rovnako tu pracuje aj moja manželka a naša dcéra tu navštevuje základnú školu. Citlivo vnímam všetky zmeny v živote Ružinova, či už sú negatívne alebo pozitívne. Záleží mi na tom, v akom stave sú vnútrobloky, najmä ihriská, ktoré sú však väčšinou zanedbané. Plánujem sa venovať najmä problematike cyklodopravy, ktorá mi je blízka aj profesijne. Ako aktívny vodič tiež vnímam nedostatok parkovacích miest a každodenné dopravné zápchy. Rovnako by som chcel riešiť aj výskyt rôznych neprístojne sa chovajúcich najmä bezdomovcov, aby Ružinov zostal pre nás a našich blízkych slušným a bezpečným miestom pre život.