Vladimír Sloboda za Trnávku

za Trnávku

Vladimír Sloboda,
Ing.,

39 rokov,
manažér kvality

Povolaním som manažér kvality, venoval som sa zlepšovaniu činnosti firiem, teraz robím to isté, ale v rámci
politiky – hlavne v komunálnej politike a verejnej správe. Rovnako ako moji rodičia, vyrástol som na Trnávke.
Chodil som tu aj do škôl. Preto poznám prakticky každý kút Ružinova.
Vyznám sa v problematike územného plánovania ako aj sociálnych služieb. Bol som 4 roky zástupcom starostu,
podarilo sa nám úspešne zrenovovať obidve naše zariadenia pre seniorov. Takisto sme zlepšili a hlavne
sprístupnili aktivity pre seniorov. Dovtedy boli dostupné len pre vyvolených. Územné plány sa podarilo dotiahnuť
na Trnávke. Rád by som bol, aby sme ich dotiahli aj v ostatných častiach Ružinova.
Zaujímam sa o cyklodopravu, najmä nahrádzanie áut v mestách nákladnými bicyklami. Takže si všímam, kade by
bolo vhodné dotvoriť cyklotrasy v rámci Ružinova tak, aby bol aj bicykel bezpečným dopravným prostriedkom do
práce. Koncepciu už teraz pomáham dotvárať v rámci Komisie dopravy.